Job List

ลำดับ
No.
วันที่ประกาศ
Created Date
ตำแหน่ง
Position
การศึกษา
Education
ประสบการณ์ทำงาน (ปี)
Experience (Yrs.)
สถานที่ปฏิบัติงาน
Location
อัตรา
Vacancies
1 07-11-2018 เจ้าหน้าที่กฎหมาย วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป กรุงเทพมหานคร / Bangkok 1
2 09-04-2015 พนักงานขับรถผู้บริหาร วุฒิ ป.6 มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร / Bangkok 2
3 09-04-2015 แม่บ้านทำความสะอาดห้อง ประจำโครงการบ้านมนธิดา วุฒิ ป.6 มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร / Bangkok 2
4 09-04-2015 คนสวน วุฒิ ป.6 1 ปี กรุงเทพมหานคร / Bangkok 1
5 09-03-2015 หัวหน้าช่างอาคาร /ช่างประจำอาคาร วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาของระบบ ไฟฟ้า ระบบประปา และแอร์ และมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องม กรุงเทพมหานคร / Bangkok 4
6 09-03-2015 IT Supervisor/ IT Support ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร / Bangkok 1