Job List

ลำดับ
No.
วันที่ประกาศ
Created Date
ตำแหน่ง
Position
การศึกษา
Education
ประสบการณ์ทำงาน (ปี)
Experience (Yrs.)
สถานที่ปฏิบัติงาน
Location
อัตรา
Vacancies
1 09-04-2015 เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย(Sales Co-ordinator วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาบริหารจัดการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านธุรการงานขาย และผ่านงานด้านการตลาด กรุงเทพมหานคร / Bangkok 1
2 09-04-2015 พนักงานประจำร้านกาแฟ วุฒิม.6หรือ ปวช.ขึ้นไป มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร / Bangkok 1
3 09-04-2015 พนักงานขับรถผู้บริหาร วุฒิ ป.6 มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร / Bangkok 1
4 09-04-2015 แม่บ้านทำความสะอาด วุฒิ ป.6 มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร / Bangkok 2
5 09-04-2015 พนักงานรักษาความปลอดภัย วุฒิ ป.6 มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร / Bangkok 2
6 09-04-2015 คนสวน วุฒิ ป.6 2 ปี กรุงเทพมหานคร / Bangkok 1
7 09-03-2015 ผู้จัดการอาคาร Service Residence Manager วุฒิปริญญาตรี – โท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตย์กรรมศาสตร์ การตลาด การบริหารจัดการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปี กรุงเทพมหานคร / Bangkok 1
8 09-03-2015 Marketing & Sales Executive วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาบริหารจัดการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 2 ปี กรุงเทพมหานคร / Bangkok 1
9 09-03-2015 Guest Relation Officer / พนักงานต้อนรับส่วนหน้าประจำ Service Apartment วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการโรงแรม อักษรศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ถ้ามีประสบการณ์งานโรงแรม หรืองานเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร / Bangkok 1
10 09-03-2015 ช่างประจำอาคาร วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาของระบบ ไฟฟ้า ระบบประปา และแอร์ และมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องม กรุงเทพมหานคร / Bangkok หลายอัตรา
11 09-03-2015 พนักงานบัญชี วุฒิ ปวส – ปริญญาตรี สาขาบัญชี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร / Bangkok หลายอัตรา
12 09-03-2015 เจ้าหน้าที่สนับสนุนทางเทคนิค Technician / IT Support วุฒิปวส – ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร / Bangkok 1